13/03/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 18.03.2009, ώρα 18:00)

Ρέθυμνο 13.03.2009

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 18.03.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Σχεδίου. Καθορισμός θεσμικού πλαισίου, όρων και προτεραιοτήτων υλοποίησης χώρων στάθμευσης, στα πλαίσια του έργου: «Δημιουργία χώρων στάθμευσης και Δημαρχείου στο Δήμο Ρεθύμνης»

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

4. Λήψη Απόφασης για ένταξη του Δήμου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δήμων με
Μαρίνα (ΑΕΜΑ).

5. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για:
α) Χρήσεις θέσεων στάθμευσης εντός και πλησίον της Πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη
β) Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης στην είσοδο του Νομαρχιακού Μεγάρου,
γ) Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ΑμεΑ έξω από την οικία του κ. Καμίτσου Κων/νου, επί της Κολοκοτρώνη 32,
δ) Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κουρμούλη....
ε) Προσωρινή τροποποίηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ προς την επαρχία Αγίου Βασιλείου.,
στ) Οριοθέτηση μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της βόρειας πλευράς της οδού Μελισσινού...

6. Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη περιπτέρων και χορήγηση ή μη άδειας εκμίσθωσης στο ένα εξ αυτών.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη θέσεων για τοποθέτηση νέων περιπτέρων.

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ξηρού Χωριού».

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων:
α) «Διαμόρφωση πλατείας Ξηρού Χωριού» και
β) «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου πόλης Ρεθύμνου. 1ο υποέργο πλακοστρώσεις δρόμων πεζοδρομίων Π. Πόλης Ρεθύμνου».
γ) «Δρόμος Γενή - Μπαλέ»
ε) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ)

10. Λήψη Απόφασης για αλλαγή μελετητή, μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

11. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2009.

12. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

13. Λήψη απόφασης για διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών επί των ακαθαρίστων - παπεπιδημούντων εσόδων και πρόστιμα πεζοδρομίων.

14. Λήψη απόφασης για διαγραφή μέρους οφειλής από πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

15. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.

16. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

17. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών στο έργο«ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2008)».

18. Λήψη απόφασης για χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε κατάστηματα.

19. Ορισμός εκπροσώπου στην γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων.

20. Εγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2009 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικής Φιλαρμονικής - Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης»

21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2009.

22. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση Οικογενειακού τάφου.

23. Ανακοινώσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)