11/06/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 16.06.2010, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 11.06.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 10

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 16.06.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μελέτη – Χρηματοδότηση – Κατασκευή και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης και κτιρίου εμπορικών χρήσεων, καθώς και κατασκευή δημοτικού κτιρίου στο Ο.Τ. 193 του Δήμου Ρεθύμνου. (Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης για διαβούλευση).

2. Λήψη απόφασης για παραλαβή των τευχών για το θέμα «Ταχύς οπτικός έλεγχος στατικότητας σχολικών κτιρίων».

3. Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Δ.Δ. Όρους Δήμου Ρεθύμνης.

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός Δήμου Ρεθύμνης».

5. Έγκριση έκδοσης Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) Τροποποίηση του Κανονισμού παραλίας για μίσθωση καντινών, β) Τροποποίηση της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου και γ) Τροποποίηση της 8/08 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί απαγόρευσης κατάληψης του χώρου της πλατείας στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

6. Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής.

7. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με την Εμπορική Τράπεζα για παροχή στους δημότες Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών.

8. Συζήτηση επί ενστάσεως κατά της 284/10 απόφασης ΔΣ περί χωροθέτησης περιπτέρου στην Εμμ. Παχλά.

9. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης περιπτέρου.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στην εταιρεία CYTA HELLAS και στην κατασκευαστική της εταιρεία ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε. άδεια τομής οδοστρώματος και έγκριση για τη διέλευση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνου (περιοχή Τ.Δ. Αρμένων).

12. Λήψη απόφασης για προσωρινή παραχώρηση ή η κοινοχρήστου χώρου.

13. Λήψη απόφασης για βεβαίωση ποσού από έξοδα ηλεκτροφωτισμού.

14. Αναπροσαρμογή ή μη δικαιωμάτων χρήσης χώρου στους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων λόγω αύξησης ΦΠΑ.

15. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού.

17. Ορισμός εκπροσώπων στο Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης.

18. Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)