11/03/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 15.03.2010, ώρα 18:00)

Ρέθυμνο 11.03.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 3

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 15.03.2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση Τοπογραφικής και Οριστικής Αρχιτεκτονικής μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση οριστικής μελέτης για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών και Η/Μ εγκαταστάσεων της μελέτης «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής Δήμου Ρεθύμνης» (Τμήμα από οδό Κριάρη έως Δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνου).

3. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικών ακινήτων με ακίνητο της ΧΕΝ Ελλάδος.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις εντός σχεδίου πόλης και εντός οικισμού Δήμου Ρεθύμνου».

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 2083/08 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, τροποποίηση της Δ.Π. 2789/11.6.1997 απόφασης Νομάρχη Ρεθύμνου που αφορούν στη ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ρέθυμνο, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.

6. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Καμαράκι πόλης Ρεθύμνου από πλακοσκεπή οχετό (ΚΧ 439Α) έως πέρας σχεδίου Πόλης».

7. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Οικισμού Πρασσών Δήμου Ρεθύμνου».

8. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά μαθητών με υπηρεσιακά λεωφορεία Ι.Χ. ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνης.

9. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης εφαρμογής για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών, έγκριση τευχών δημοπράτησης, ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοσίων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Πρασσών του Δήμου Ρεθύμνης» και απευθείας ανάθεση στη ΔΕΗ της υπογείωσης καλωδίων του δικτύου της.

11. Γνωμοδότηση για οριοθέτηση ρέματος στη θέση «ΦΤΕΡΕΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ» κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης.

12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ιδιοκτησίας σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.

13. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και προμηθειών.

15. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων: α)«Δρόμοι Περιβολίων (2008)» και β) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

16. Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δυτικού τμήματος Παλιάς Πόλης».

17. Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με το Λιμενικό Ταμείο για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Ενετικού Λιμένα και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης (Τμήμα από Δελφίνι έως Ενετικό Λιμάνι)».

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με το ΙΓΜΕ με αντικείμενο «Γεωτεχνική μελέτη κτιρίου ΚΑΠΗ στο Ο.Τ. 14 Ρεθύμνου και Γεωτεχνική μελέτη για την θεμελίωση σχολικού συγκροτήματος στο Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου».

19. Λήψη απόφασης για καθορισμό μισθωμάτων ακτής για τα παραλιακά ξενοδοχεία έτους 2010.

20. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

22. Έγκριση διετούς προγράμματος της ΚΕΔΗΡ.

23. Ενεργοποίηση ή μη διατάξεων που αφορούν ειδική κατηγορία βεβαιωμένων οφειλών προστίμων Δήμων.

24. Λήψη απόφασης για καθορισμό προστίμων παράνομης διαφήμισης.

25. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτων.

26. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για α) Καθορισμό θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και β) Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Σταμαθιουδάκη λόγω εκτέλεσης έργων.

27. Λήψη απόφασης για προσωρινή παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου.

28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Τ.Δ. Αρμένων.

29. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας Γάλακτος.

30. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

31. Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

32. Τροποποίηση των 32 και 33/10 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στις Επιτροπές παραλαβής προμηθειών και διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.

33. Ανάκληση της 1047/10 απόφασης και τροποποίηση της 148/09 απόφασης περί ορισμού μελών στο ΔΣ των ΚΑΠΗ.

34. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

35. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

36. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

37. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

38. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2010.

39. Αποδοχή χορηγιών σε είδος για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2010.

40. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

41. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

42. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

43. Έγκριση εκτάκτων ταξιδίων Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)