11/02/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 16.02.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  2                                                                              Ρέθυμνο 11.02.2011

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που  θα γίνει στις  16.02.2011 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.
 2. Έγκριση έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2011.
 3. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της Α1 φάσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης – ΙΤΕ με τίτλο «Ερευνητικό έργο για την επίλυση του προβλήματος διάβρωσης, την προστασία και ανάπλαση της ακτογραμμής και τη μείωση του προσπίπτοντος κυματισμού, ανατολικά της Μαρίνας Ρεθύμνου»
 4. Έγκριση της μελέτης Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών, Η/Μ εγκαταστάσεων, Φυτοτεχνικών και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου.
 5. Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση 12θέσιου Γυμνασίου  και 12θέσιου  Λυκείου στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΙΕΣ κτηματικής περιφέρειας Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α)«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» και β) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ν. Φωκά.
 8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την εκτέλεση της αποκατάστασης οδοστρώματος στην οδό Πλαστήρα στην περιοχή Κιουλούμπαση.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2010 απόφασης της ΚΕΔΗΡ περί είσπραξης τέλους από τους χρήστες του Σπιτιού του Πολιτισμού.
 10. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου ταφής.
 11. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 12. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΑΣΤΑΜΠΑ (2005)».
 14. Έγκριση των 2/11 και 3/11 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής – Δημοτικού Ωδείου περί έγκρισης του Ταμειακού Απολογισμού οικον. Έτους 2000 και 2001 αντίστοιχα.
 15. Λήψη απόφασης για συνδρομή σε εφημερίδες- περιοδικά και σε τράπεζα πληροφοριών.
 16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων.
 17. Προέγκριση δαπάνης.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)