09/12/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 21 (συνεδρίαση 14.12.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 21                                             Ρέθυμνο 09.12.2011

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 14.12.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας και συζήτηση για τα παρατηρούμενα φαινόμενα εγκληματικότητας και βίας.

2. Λύση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.

3. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη διαμορφώσεων ποδηλατόδρομου – πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ρεθύμνης από το Δελφίνι και μέχρι το Κουτσολόδι».

4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Έργα ανάπλασης οδού Σταμαθιουδάκη».

5. Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2012.

6. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

7. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 492-Κ.Χ.492Α-Ο.Τ.493.

8. Έγκριση της 168/11 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί σύστασης επιτροπής του άρθου 5 παρ. 3 του Ν.1069/80.

9. Παραχώρηση χώρου στην Τ.Κ. Μύρθιου για κοινωφελή εγκατάσταση της ΔΕΥΑΡ.

10. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

12. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

14. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

15. Έγκριση λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Ρεθύμνης, αριθμού αδειών επαγγελματιών-πωλητών–παραγωγών, καθορισμός ειδών πώλησης, όροι - προϋποθέσεις και ωράριο λειτουργίας τους.

16. Ανάθεση των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

18. Ορισμός Επιτροπής διαχείρισης του κληροδοτήματος Αναστασάκη.

19. Κατανομή πιστώσεων στις Σχoλικές Επιτροπές του Δήμου.

20. Τροποποίηση της 835/11 απόφασης ΔΣ περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.

21. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

22. Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής για συμβιβαστική επίλυση διαφορών.

23. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

24. Αντικατάσταση μελών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

25. Έγκριση της 6/11 απόφασης του ΔΑΟΝΦ περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2011.

26. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης απολογισμού 2011.

27. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών και σχολικών χώρων.

28. Κατασκευή παραχώρηση οικογενειακών τάφων και παράταση χρόνου ταφής.

29. Ανάκληση της 822/11 απόφασης ΔΣ περί παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «Γκαργκάνη» της Τ.Κ. Χαρκίων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

05 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)