09/07/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 14.07.2010, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 09.07.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 11

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 14.06.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της 258/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 80, στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Ελλάδος.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Συγκοινωνιακές παρεμβάσεις σε οδούς της πόλης Ρεθύμνου».

3. Έγκριση έκδοσης Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) Τροποποίηση του Κανονισμού παραλίας για μίσθωση καντινών, β) Τροποποίηση της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

4. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση κεραιών.

5. Συζήτηση επί προτάσεως δημότη για κατασκευή χάρτη της πόλης του Ρεθύμνου.

6. Έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση οδού Απ. Αποστολάκη», β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση κτιρίου Κέντρου Κρητικής Λαϊκής Τέχνης», γ) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Καρέ», δ) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Μεταφορά κλιματιστικών μηχανημάτων κλειστού Γυμναστηρίου», ε) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Στερέωση πλακοσκεπούς οχετού στην οδό Βάρδα Καλλέργη» και στ) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Πόλης Ρεθύμνου. 1ο Υποέργο: Πλακοστρώσεις δρόμων – πεζοδρομίων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής α)του έργου «Ολοκλήρωση βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου» και β) της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση τριών αυτόματων μπαρών στην Π. Πόλη Ρεθύμνου».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΙΙ».

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης των έργων α)«Δημοτικός Φωτισμός τμήματος Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου (Τομέας Β)», β) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Γάλλου», γ) «Επέκταση Δημοτικού Νεκροταφείου», δ) «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πόλης Ρεθύμνου. 1ο Υποέργο Πλακοστρώσεις δρόμων πεζοδρομίων Π. Πόλης Ρεθύμνου» και της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών».

10. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης άρδευσης στον οικισμό Πρασσές», αποδοχή πίστωσης και έγκριση όρων της σύμβασης.

11. Λήψη απόφασης για αποζημίωση δημοτών λόγω πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 332.

12. Λήψη απόφασης περί καταβολής υποχρέωσης βάσει της 2/07 πράξης αναλογισμού στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικών βοσκοτόπων για το έτος 2010.

14. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση άδειας περιπτέρου.

15. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

16. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

17. Καθορισμός προστίμων παράνομης διαφήμισης.

18. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένης δόσης μισθώματος.

19. Λήψη απόφασης για ορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας στολών, υποδημάτων και δερματίνων ειδών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

20. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010.

21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδήλωσης.

22. Έγκριση δαπανών εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου και Δημοτικών Υπαλλήλων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)