05/02/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 09.02.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 26.01.2009

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 09.02.2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών στα διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, των Σχολικών Επιτροπών και των Επιτροπών του Δήμου.

2. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2009.

3. Έγκριση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο Γραφείο Νεότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη του Σχεδίου Πόλης σε συνέχεια αυτοδίκαιης άρσης στην οδό Κνωσσού.

5. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ή μη υποχρεώσεων λόγω πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 343-344.

6. Πρόγραμμα λειτουργικών - αισθητικών παρεμβάσεων στον Δημοτικό Κήπο.

7. Λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης Δημοτικών Έργων.

8. Λήψη απόφασης για εκποίηση ή μη μηχανημάτων του Δήμου.

9. Ψήφιση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης κατάρτισης του Δήμου Ρεθύμνης για το σχέδιο «ΕΡΓΑΝΗ».

10. Ψήφιση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης συμβουλευτικής του Δήμου Ρεθύμνης για το σχέδιο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης στο Ν.Α. τμήμα της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου».

11. Έγκριση οικονομικής μελέτης και πρόγραμμα Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2009.

12. Ανάθεση εργασιών για την διοργάνωση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2009.

13. Έγκριση ή μη των όρων για την συνομολόγηση βραχυπρόθεσμης πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού.

14. Λήψη απόφασης για άδεια λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

15. Λήψη απόφασης για συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά.

16. Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχου Δήμου Ρεθύμνης και πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών Συμβουλίων.

17. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

18. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

19. Επιστροφή χρημάτων που προέρχονται από πληρωμή τελών παρεπιδημούντων.

20. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

21. Λήψη απόφασης για αλλαγή επωνυμίας της Σχολικής Επιτροπής του 1ου ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - 1ου ΣΕΚ Ρεθύμνου.

22. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών του Νομού Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων.

23. Λήψη απόφασης για χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

24. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας δίπλα στο Τούρκικο σχολείο για διοργάνωση συναυλίας στις 28.02.2009.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)