08/12/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 24 (συνεδρίαση 11/12/2014, ώρα 15:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 24                                                                Ρέθυμνο 08.12.2014

 

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 11/12/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου (πρώην Δημαρχείο Αρκαδίου), θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

2. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου : Ανοικτό Μουσείο Επαυξημένης Πραγματικότητας»

3. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. έργων και μελετών.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

6. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων.

7. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

8. Παράταση σύμβασης με τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.

9. Ανανέωση της παραχώρησης των καταστημάτων του τ. ΟΕΚ στο Δήμο Ρεθύμνης.

10. Παραχώρηση άδειας εγκατάστασης καμπινών για την βελτίωση της ευρυζωνικότητας σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)