08/04/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 13.04.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 6                                                     Ρέθυμνο 08.04.2011

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 13.04.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)