08/04/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 13.04.2011, ώρα 17:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 5                                                      Ρέθυμνο 08.04.2011

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 13.04.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της απογραφής περιουσίας και του Ισολογισμού έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης.

2. Έγκριση των 9/11 και 10/11 αποφάσεων του ΔΣ του ΔΑΟΡ περί έγκρισης Ταμιακών Απολογισμών οικ. Έτους 2009 και 2010.

3. Έγκριση των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2010.

4. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και καταργήσεις – συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων του Δήμου.

5. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

6. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

7. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για α) Τροποποίηση του χάρτη χρήσεων γης για να συμπεριληφθεί τμήμα της ΒΔ πλευράς της οδού Μεσολογγίου, β) Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Αγ. Βαρβάρας 17 και Ηρώων Πολυτεχνείου 16, γ) Οριοθέτηση θέσεων στάσης οχημάτων στην ανατολική πλευρά της οδού Πρεβελάκη, δ) Αντιδρόμηση της οδού Ηλιακάκη και τμήματος της οδού Κουμουνδούρου λόγω έργων, ε) Δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μελισσινού 5, στ) Διακοπή κυκλοφορίας των οδών Γερακάρη και Δημακοπούλου λόγω έργων.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας.

9. Συγκρότηση και κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

10. Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνης.

11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Αποχέτευσης των τέως Δήμων Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας και Λαππαίων.

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης οικοπέδου (πρώην ΧΕΝ στον Τίμιο Σταυρό) στον ΟΣΚ.

13. Τροποποίηση της 630/10 απόφασης περί παραχώρησης έκτασης στην περιοχή «νησί» του Τοπικού Διαμερίσματος Καρέ για την ανέγερση Τεχνολογικού Λυκείου.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της ΔΕΗ για την κατασκευή υποσταθμού στην οδό Εμμ. Παχλά στα Περιβόλια Ρεθύμνου.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου «Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στον οικισμό Πρασσών».

16. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης των έργων α)«Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Επισκοπής (Αποδυτήρια)», β) Διαμόρφωση Πλατείας Μητροπόλεως» και γ) Επιχορήγηση Δήμου Λαππαίων για την αναστύλωσης τρίτου ορόφου αρχοντικού και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο του Δ. Λαππαίων, Ν. Ρεθύμνης».

17. Λήψη απόφασης για λύση της επιχείρησης «Κοινοτικό Ελαιουργείο Μαρουλά».

18. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

19. Λήψη απόφασης για διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών.

20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2011 απόφαση της Τ.Κ. Αρμένων περί επιστροφής κοινοτικού τάφου.

21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οικογενειακών τάφων.

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ταφής.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)