07/10/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 17 (συνεδρίαση 12.10.2011, ώρα 18:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 17                                                  Ρέθυμνο 07.10.2011

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 12.10.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Απόφαση για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμων στους οικισμούς Ατσιπόπουλο, Πανόραμα, Βιολί Χαράκι, Πρινέ, Βεδέροι και Γεράνι με βάση το άρθρο 35 του Ν.3937/2011.

2. Υποβολή πρότασης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κριάρη).

3. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Προκαταρκτική μελέτη διαμορφώσεων ποδηλατοδρόμου – πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι το Κουτσολίδι».

4. Αλλαγή μελετητή στη μελέτη «Διαμόρφωση – Αναβάθμιση Δυτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύμνου».

5. Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ».

6. Παραχώρηση άδειας εγκατάστασης καμπινών για τη βελτίωση της ευρυζωνικότητας σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

7. Δωρεάν παραχώρηση της κυριότητας μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης στη ΔΕΥΑΡ.

8. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

9. Έγκριση άρσης κυκλοφορίας έξι (6) οχημάτων.

10. Ανάθεση της «Προμήθειας Υγρών καυσίμων Δήμου Ρεθύμνης» έτους 2012.

11. Έγκριση ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών του Δήμου Ρεθύμνης.

12. Έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο δύο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας.

13. Ενημέρωση – συζήτηση επί θεμάτων που έχουν τεθεί από Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης.

14. Τροποποίηση της 486/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

15. Εξασφάλιση χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ.

16. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης έργων.

17. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.

18. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

19. Αποζημίωση δημότη λόγω πράξης εφαρμογής.

20. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

21. Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.

22. Έγκριση αιτήματος του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί διάθεσης οχήματος για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011.

24. Συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου.

25. Μίσθωση ακινήτου για τη Λαϊκή της Δευτέρας.

26. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό.

27. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για λύση σύμβασης ναυαγοσωστικού έτους 2011.

28. Έγκριση σύναψης συμβάσεων και τρόπου καταβολής μισθωμάτων για μίσθωση αιγιαλού από Ξενοδοχεία για το έτος 2011.

29. Εφαρμογή του άρθρου 242 του Ν.3463/06 για τα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

30. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.

31. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ρεθύμνης» και έγκριση υλοποίησης της πράξης.

32. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

33. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ρεθύμνης.

34. Διαγραφές ή μη βεβαιωμένων οφειλών.

35. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

36. Έγκριση απολογισμού 2011 Σχολικών Επιτροπών.

37. Έγκριση προϋπολογισμού, αρδευτικού κανονισμού και τρόπου εισπράξεως των χρεών του ΤΟΕΒ Επισκοπής.

38. Έγκριση των 78, 79 και 91/11 αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

39. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

40. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

41. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)