07/05/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 11 (συνεδρίαση 10.05.2012, ώρα 15:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 11                                               Ρέθυμνο 04.05.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 10.05.2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση για τα έργα ανάπλασης Παλαιάς Εθνικής Οδού περιοχής Μισσιρίων.

2. Παραχώρηση απορριμματοφόρου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)