06/11/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 11.11.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 06.11.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 21

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 11.11.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή Καλλιθέας στον Κ.Φ. 21, Κ.Φ. 409Α και Κ.Χ. 21Α, ΚΧ 411Α (Νοτιοδυτικά των Εργατικών Κατοικιών).

2. Γνωμοδότηση υπέρ της οριοθέτησης ρέματος Καμαράκι Πόλης Ρεθύμνου από πλακοσκεπή οχετό (Κ.Χ. 439Α) έως πέρας σχεδίου Πόλης.

3. Έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση – Διαμόρφωση των οδών Γερακάρη και Δημακοπούλου που βρίσκονται στο όριο της Παλιάς και Νέας Πόλης του Δήμου Ρεθύμνης».

4. Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 63 του ν. 3801/2009.

5. Λήψη απόφαση επί υπομνήματος των κατοίκων του Τ.Δ. Αρμένων για το πεδίο βολής της περιοχής.

6. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων κατά της 30/80 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 324.

7. Έγκριση της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για «Προσθήκη αίθουσας αποθήκης στα γραφεία του Κτηνιατρείου Δήμου Ρεθύμνης».

8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Περιβολίων».

9. Έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ενίσχυση στατικού φορέα κτισμάτων στην οδό Αρκαδίου» και β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κοινοτική – Αγροτική Οδοποιϊα υποέργο 2».

10. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για χρήση αποθήκης του Καρναβαλιού.

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Δρόμοι Καλλιθέας – Μασταμπά (2007)».

12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων και προμηθειών.

13. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη λόγω πράξης εφαρμογής.

14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.

15. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

16. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

18. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση βατότητας διαδρομής Τουριστικού Τραίνου στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

20. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα του γάλακτος μακράς διάρκειας στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου λόγω άγονων διαγωνισμών.

21. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

22. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων που προέρχονται από πληρωμή τελών παρεπιδημούντων.

23. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

24. Έγκριση μετακινήσεως Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)