06/09/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 10/09/2013, ώρα 14:00)

Αριθ.Πρόσκλησης 26

Ρέθυμνο 06.09.2013

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 10.09.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αναπροσαρμογές ή μη Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2014.

2. Έγκριση 4ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής Δήμου Ρεθύμνης” (Τμήμα από Οδό Κριάρη έως Δυτικό Όριο Δήμου Ρεθύμνου).

3. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

4. Έγκριση της 131/13 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.

5. Αποζημίωση δημοτών σε εφαρμογή της 4/93 πράξης εφαρμογής.

6. Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την επέκταση του ερευνητικού προγράμματος “Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου”.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγίου Βασιλείου για την υλοποίηση του έργου “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σπηλίου” και υποβολής της πρότασης.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αγίου Βασιλείου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

9. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

10. Τροποποίηση της υπ'' αριθμ. 393/13 απόφασης ΔΣ περί αποδοχής της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2013.

11. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'' αριθμ. 568/13 απόφασης ΔΣ περί Παραχώρησης Δημοτικών Βοσκοτόπων για το έτος 2013.

12. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στον οικισμό Αδελιανό Κάμπο της Τ.Κ. Άδελε και στη θέση “Αγορά” της Δ.Κ. Ατσιποπούλου.

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.

14. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

15. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.

16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

17. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

18. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εκτυπώσεων – εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων και τροποποίηση της υπ'' αριθμ. 408/13 απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μελανιών – γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.

19. Παράταση χρόνου ταφής.

20. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των Πάσης Φύσεως Αθλητικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

21. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)