05/02/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 10.02.2010, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 05.02.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 2

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 10.02.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Συμπληρωματική αποτύπωση για την οριοθέτηση του ρέματος Καμαράκι και άλλες τοπογραφικές μελέτες».

2. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη οδικών συνδέσεων οικισμών και Πόλης στο Δήμο Ρεθύμνης».

3. Λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης Δημοτικών Έργων.

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων».

5. Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδού Αποστόλου Αποστολάκη».

6. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ρεθύμνου.

7. Αποδοχή χορηγιών για το Καρναβάλι 2010.

8. Έγκριση τιμολόγησης ΔΕΥΑΡ έτους 2010.

9. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση ΚΑΜΑΡΑ κτηματικής περιφέρειας Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνης.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο ενός φορτηγού αυτοκινήτου ¾ τόνων, ενός φορτηγού και ενός δικύκλου για τις ανάγκες του Δήμου.

11. Έγκριση της 2/10 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Φιλαρμονική – Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης» με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2010.

12. Έγκριση της 3/10 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Φιλαρμονική – Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης» με την οποία εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό του οικ. Έτους 2009.

13. Τροποποίηση της 145/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Φιλαρμονική – Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης».

14. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

15. Ενεργοποίηση ή μη διατάξεων που αφορούν ειδική κατηγορία βεβαιωμένων οφειλών προστίμων Δήμων.

16. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση αδειών περιπτέρων.

17. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) Καθορισμό θέσης υπαίθριου εμπορίου και β) Καθορισμό μίας θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Μάχης Ποταμών 28.

18. Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.

19. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων που προέρχονται από πληρωμή τελών παρεπιδημούντων.

20. Λήψη απόφασης για διαγραφές από τους βεβαιωτικού καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών επί των ακαθαρίστων – παρεπιδημούντων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3649/08.

21. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

22. Λήψη απόφασης για εφαρμογή του άρθρου 242 του Ν.3463/06 για τα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης».

23. Έγκριση δαπανών εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Δημοτικών Υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)