03/12/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 09.12.2009, ώρα 17:00)

Ρέθυμνο 03.12.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 23

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 09.12.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Αναπροσαρμογές δημοτικών τελών και δικαιωμάτων.

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010.

3. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση περιουσίας Δημοτικών Διαμερισμάτων».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Περιβαλλοντικές μελέτες οδών Δημακοπούλου – Γερακάρη – Αποστολάκη».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης «Περιφερειακός Δακτύλιος Βρύσινα».

6. Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για α) διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Μ. Μαρούλη και Τρανταλλίδου λόγω έργων, β) διακοπή κυκλοφορίας για την πραγματοποίηση του 6ου ποδηλατικού γύρου της πόλης και γ) τροποποίηση της 03/2004 τοπικής κανονιστικής απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης σε πλατείες του Τ.Δ. Χρομονασηρίου.

7. Λήψη απόφασης για παράταση εργασιών ολοκλήρωσης των έργων α)«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 15ου Δημοτικού Σχολείου», β) «Δρόμοι Περιβολίων (2008)» και γ) «Δρόμοι Καλλιθέας – Μασταμπά (2007)».

8. Λήψη απόφασης για αναγνώριση της οδού 21ης Μαϊου 1941 ως οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό θέσεων τοποθέτησης νέων περιπτέρων.

10. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση αδειών περιπτέρων.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων και προμηθειών.

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.

13. Εγγύηση Δήμου προς την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για λήψη δανείου από την ΚΕΔΗΡ.

14. Λήψη απόφασης για αποδοχές χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

15. Λήψη απόφασης για διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων.

16. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Χορωδία Δήμου Ρεθύμνης».

18. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πειραματική Συμφωνική Ορχήστρα Ρεθύμνης».

19. Συζήτηση επί αιτήματος δημότη για καταπάτηση ιδιοκτησίας του στην περιοχή Ιρφάν Μετόχι.

20. Έγκριση δαπανών εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)