02/09/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 16 (συνεδρίαση 07.09.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 16                                              Ρέθυμνο 02.09.2011


Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 07.09.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

2. Έγκριση υποβολής πρότασης των πράξεων με τίτλο α)«Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά» και β) «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο που στεγάζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο και 7ο Νηπιαγωγείο».

3. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

4. Μετατόπιση περιπτέρου.

5. Ανάθεση της εργασίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» Δήμου.

6. Άρση κυκλοφορίας οχημάτων.

7. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

8. Συζήτηση επί θεμάτων που έχουν τεθεί από Δημοτικούς Συμβούλους και αφορούν: α) τη σχεδιαζόμενη κατασκευή υβριδικού ηλεκτρικού σταθμού Φράγματος Ποταμών, β) την οικονομική διαχείριση του Νομικού Προσώπου του Δήμου, γ) την καλοκαιρινή απασχόληση παιδιών σε δημοτικές δομές και δ) τα μέτρα πυροπροστασίας στο Δήμο Ρεθύμνης.

9. Παραλαβή και έγκριση των μελετών α) Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Τείχους – Φάρου στο Ενετικό Λιμάνι», β) «Σάρωση (Σκανάρισμα) Τεχιχών Φορτέτζας», γ) «Στατική μελέτη στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας» και δ) της Περιβαλλοντικής Μελέτης της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης».

10. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης έργων.

11. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.

12. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

13. Γνωμοδότηση για οριοθέτηση ρέματος στη θέση Παξιμάρης της Τ.Κ. Μαρουλά.

14. Έγκριση των 118/11 και 119/11 αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού 2011 και έγκρισης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΕΥΑ Αρκαδίου από 01.01.11 έως 29.04.11 αντίστοιχα.

15. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

16. Εξασφάλιση χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ.

17. Διάλυση της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ Α.Ε.».

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών για το έτος 2011.

19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

20. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

21. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

22. Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

23. Έγκριση καταβολής επιδόματος για το έτος 2010 στους υπαλλήλους του Γραφείου Αλλοδαπών.

24. Έγκριση προϋπολογισμού, αρδευτικού κανονισμού και τρόπου εισπράξεως των χρεών του ΤΟΕΒ Επισκοπής.

25. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης για τη συγκρότηση Επιτροπών στον ΣΕΔΗΚ.

26. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

27. Παράταση χρόνου ταφής.

28. Παραχώρηση αποθήκης για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουστίκων.

29. Παραχώρηση Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

30. Ανακοινώσεις.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)