02/08/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 20 (συνεδρίαση 06.08.2012, ώρα 13:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 20                                            Ρέθυμνο 02.08.2012

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 06.08.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2012 και λήψη δανείου.

2. Παραχώρηση κτιρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη στέγαση του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος.

3. Παραλαβή και έγκριση των μελετών α) “Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση Γυμνασίου στη θέση Τιμίου Σταυρού Δήμου Ρεθύμνου” και β) “Αναθεώρηση και επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής των έργων υποδομής στο φαράγγι των Μύλων ως προς τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της”.

4. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου α) στην περιοχή “ΣΚΑΦΕΣ” Οικισμού Αγίου Μάρκου και β) στην περιοχή “ΣΦΑΚΑΚΙ” Δήμου Ρεθύμνης.

5. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης – Π. Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ''Λειτουργία εθελοντικού ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου”.

7. Τρόπος εκτέλεσης έργων.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης έργων.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση – Διαμόρφωση των Οδών Γερακάρη και Δημακοπούλου, που βρίσκονται στο όριο παλιάς και νέας πόλης του Δήμου Ρεθύμνης”.

10. Εξαίρεση της Τ.Κ. Μαλακίου από το Πρόγραμμα Δακοκτονίας στο Δήμο Ρεθύμνης για το έτος 2012.

11. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.

13. Συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

14. Συμψηφισμός υποχρεώσεων που προέρχονται από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.

15. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

16. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

17. Έγκριση απολογισμού Α΄ εξαμήνου 2011 της Σχολικής Επιτροπής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

18. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων του Δήμου.

19. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

20. Παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

21. Παράταση χρόνου ταφής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)