15/01/19, Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ρέθυμνο 15.01.2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1054

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/19)

 

Σας προσκαλώ στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει στις 17.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Παραμονή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός” για το χρονικό διάστημα από 29/11 έως 28/12/2018.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι :

α) Αναφορικά με το 1ο θέμα : 18 Ιανουαρίου λήγει οριστικά ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 – 247 του Ν.4555/18, από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης.

β) Αναφορικά με το 2ο θέμα : προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)