15/01/19, Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ρέθυμνο 15.01.2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1054

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/19)

 

Σας προσκαλώ στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει στις 17.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Παραμονή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός” για το χρονικό διάστημα από 29/11 έως 28/12/2018.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι :

α) Αναφορικά με το 1ο θέμα : 18 Ιανουαρίου λήγει οριστικά ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 – 247 του Ν.4555/18, από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης.

β) Αναφορικά με το 2ο θέμα : προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

21 Ιανουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)