02/09/14, Ημερήσια Διάταξη για Εκλογές

Αριθ. Πρόσκλησης    17                                    Ρέθυμνο 02.09.2014

 

 Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος Ρεθύμνης στις 07.09.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του όγδοου άρθρου του Ν.4279/14, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).

 

Ο  ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

 
ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
  2. Διευθύντριες Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
  3. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
  4. ΜΜΕ

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)