14/01/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 1 (συνεδρίαση 17/01/2013, ώρα 18:00 )

Αριθ. Πρόσκλησης 1                                                    Ρέθυμνο 11.01.2013

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 17.01.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2012.

2. Αναπροσαρμογές τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2013.

3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης.

4. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου.

5. Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης.

6. Παραχώρηση ή μη τμήματος δημοτικής έκτασης στην περιοχή Πετρέ της Τ.Κ. Γερανίου στο Ε.Κ.Α.Β., για τη στέγαση οικίσκου και την ηλεκτροδότησή του.

7. Αποδοχή αποφάσεων ένταξης των πράξεων: α) “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δήμου Ρεθύμνης” και β) “Επισκευή παλαιού Δημοτικού σχολείου και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο” και έγκριση υλοποίησης τους.

8. Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

9. Συζήτηση επί αιτήματος της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή.

10. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου”.

11. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

13. Αποδοχή επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων''

14. Έκδοση Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λόγω κατάληψης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Καστέλλου.

15. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μέσης για δημιουργική απασχόληση παιδιών.

16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων.

18. Τροποποίηση της 57/11 απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

19. Συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά και Τράπεζες πληροφοριών.

20. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης κ. Δημάρχου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)