20/02/15, Ανακοίνωση για την Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 25.02.2015 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Για το συγκεκριμένο αξίωμα δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής, ενώ παράλληλα ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με την κατάθεση σχετικής δήλωσης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην ανωτέρω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)