26/04/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 30/04/2013, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 14                                       Ρέθυμνο 26.04.2013

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 30.04.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Ρεθύμνης περιόδου 2014 – 2020.

2. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ τριμήνου 2013.

3. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης.

4. Έγκριση της 114/13 απόφασης ΔΕΥΑΡ περί τιμολόγησης.

5. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Παιδείας”.

6. Επιβολή ή μη τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

7. Έγκριση της υπ'' αριθμ. 317/12 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί έγκρισης ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. Έτους 2011.

8. Έγκριση οικονομικών απολογισμών οικ. Έτους 2012 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης.

9. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

10. Επικαιροποίηση ΣΧΟΟΑΠ στην περιοχή Τ.Κ. Αργυρούπολης Δ.Ε. Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

12. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝΕ – ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ”.

13. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

14. Μετατόπιση περιπτέρων Ζωγράφου Μανωλίτσας και Σπυριδάκη Δημητρίου.

15. Καθορισμός Συντελεστών Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων παραχωρούμενων για την άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου έτους 2013.

16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

17. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

19. Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

20. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.

22. Ανάκληση έγκρισης δαπάνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)