07/11/14, Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, θα γίνει στις 12.11.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2014.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

3. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ' αριθμ. 169/14 και 174/14 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

4. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης.

5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 – 2013”, πρόσκληση 2.

6. Απευθείας αγορά ακινήτου στο Μασταμπά για τη δημιουργία πλατείας.

7. Συζήτηση για τον έλεγχο των συμβάσεων υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

8. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης στη θέση Παναγιάς Ελιές”.

9. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Μυλοποτάμου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

10. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α. Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

11. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

12. Παράταση σύμβασης καυσίμων.

13. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διενέργειας διαγωνισμού για “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” έτους 2015 με δυνατότητα 4μηνης παράτασης.

14. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

16. Άρση κυκλοφορίας δύο (2) Οχημάτων.

17. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας βορείως του κτιρίου που στεγάζεται η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης.

18. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Επισκευή και Συντήρηση Σχολείων”, β) Ανάπλαση διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνου (Τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της Π.Ε.Ο. με την επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)”, γ) Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Αργυρούπολης” και δ) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠO ΟΔΟ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)».

19. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου “Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και Δημαρχιακού Μεγάρου”.

20. Αποδοχή επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ”.

21. Παραχώρηση άδειας εγκατάστασης καμπινών για την βελτίωση της ευρυζωνικότητας σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

22. Εξέταση ενστάσεως κατά της 139/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου.

23. Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”, “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου” και “ΚΕΔΗΡ” περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2015.

24. Έναρξη δευτερεύουσας δραστηριότητας του Δήμου Ρεθύμνης στη ΔΟΥ Ρεθύμνης.

25. Ορισμός του ειδικού ταμία του Δήμου Ρεθύμνης ως διαχειριστή της υπηρεσίας E-BANKING της ALPHA BANK και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

26. Επιχορήγηση ή μη του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ »

27. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

28. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

29. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης και ορισμός εκπροσώπων στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

30. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”.

31. Έγκριση της υπ' αριθμ. 178/14 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για το έτος 2014 – 2015.

32. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

33. Πρόταση για τον καθορισμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

34. Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου.

35. Παράταση χρόνου ταφής.

36. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

37. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

38. Έγκριση πραγματοποίησης του 1ου Πανελλήνιου Ημιμαραθώνιου Πατινιών.

39. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)