22/06/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18 (συνεδρίαση 24/06/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 18

Ρέθυμνο 19.06.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 24.06.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητές κ. Σπανουδάκης και κ. Αλεφαντινός).

2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών (εισηγητές κ. Αλεφαντινός και κ. Σπανουδάκης).

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρογεννήτριας για τις ανάγκες του Οικοδομικού Συνεργείου του Δήμου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους και για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης Δ.Ε. Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή “Κουμπέ” του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Στατική μελέτη κερκίδων γηπέδου Σοχώρας” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην πρόταση «Me.S.Ur.» Mediterranean Sustainable Urbanization στο URBACT III (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην πρόταση PASSBOOK FOR SAVING C02-Βιβλιάριο για την εξοικονόμηση CO2 στο πρόγραμμα Horizon 2020 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «Επισιτιστική και βασική υλική Συνδρομή για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους» (εισηγητές κ. Αλεφαντινός και κ. Τσιομπίκας).

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός) .

14. Προσθήκη όρων στην υπάρχουσα Τριμερή Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης/ΔΕΔΙΣΑ/ΕΕΑΑ (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

15. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΛΙΔΙ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

17. Προσφυγή στη διαδικασία της μίσθωσης ακινήτων με απευθείας ανάθεση για τη στέγαση Υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας και του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω κήρυξης των αντίστοιχων δημοπρασιών ως άγονες (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Επικύρωση της υπ΄αρ. 394/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της από 25/8/2008 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γυμνασίου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

19. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 515/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

20. Έγκριση της υπ' αριθμό 61/15 απόφασης του Δ. Σ. της “Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης” περί είσπραξης εισιτηρίων στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2015 (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

21. Έγκριση των υπ' αρ. 106/15 και 109/15 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

22. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ύψους και τρόπου είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

23. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης οίκου ανοχής (εισηγητής κ. Θεοδωράκης)

24. Παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση ψηφιδωτού (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

25. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου τένις του ΔΑΚ Γάλλου (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

26. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

27. Παραχώρηση χρήσης του Ελαιουργείου Μαρουλά στον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

28. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)