21/02/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 25/02/2013)

Αριθ. Πρόσκλησης 9                                                        Ρέθυμνο 21.02.2013

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.02.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της 1/13 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί ψήφισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.

2. Έγκριση της 9/13 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί ψήφισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.

3. Συζήτηση για τη χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και ενημέρωση για τον προγραμματισμό δημιουργίας νέων αθλητικών υποδομών.

4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ”.

5. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση “ΝΤΑΡΑΝΤΗ” Οικισμού Έρφων Δ. Ρεθύμνης.

6. Καθορισμός κέντρου οικισμών Κούμων, Αρολιθίου και Αστερίου και λήψη απόφασης για θέση ακινήτων εντός της ζώνης των 800 μ. από τα κέντρα των οικισμών.

7. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Ενέργειες προβολής δημοσιότητας”.

8. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης Τελών κυκλοφορίας Οχημάτων – Μηχανημάτων.

9. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής Γραφείου Κίνησης έτους 2013.

10. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

11. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου “Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Ενετικού Λιμένα και παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου (τμήμα από Δελφίνι έως Ενετικό Λιμένα)”

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργων.

13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων”.

14. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση.

15. Ανάκληση της 34/13 απόφασης ΔΣ περί συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά και Τράπεζες πληροφοριών και λήψη νέας απόφασης.

16. Ορισμός Επιτροπών Διαχείρισης δομών που λειτουργούν στο Δήμο Ρεθύμνης.

17. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

18. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

19. Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.

20. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

21. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

23. Μείωση βεβαιωμένων οφειλών.

24. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντος υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

26. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
  2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
  3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
  4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
  5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
  6. ΜΜΕ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)