20/02/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 7 (συνεδρίαση 25/02/2015, ώρα 19:30)

 

Αριθ. Πρόσκλησης 7

Ρέθυμνο 20.02.2015

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.02.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

2. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2015.

3. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης έργων.

4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ των οικισμών Πηγής και Λούτρας του τέως Δήμου Αρκαδίου”

6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού”.

7. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής των έργων: α) “Υποδομές φωτισμού και αποχέτευσης ομβρίων πλατεία Πλαστήρα” και β) “Πλακοστρώσεις στην Παλιά Πόλη”.

8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

9. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 87/15 απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2015.

10. Εκμίσθωση καταστήματος (αναψυκτηρίου) εντός του Δημοτικού Κήπου του Δήμου Ρεθύμνης.

11. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή “Κουμπέ” του Δήμου Ρεθύμνης.

12. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Καθ/τας, Διαχ/σης Απορ/των- Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου και στην Υπηρεσία Νεκροταφείων.

13. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού, ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού για το “Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης”.

14. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

15. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην έκθεση “Grekland Panorama” της Στοκχόλμης.

16. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την μετακίνηση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Προβολής και Πρασίνου στην Κωνσταντινούπολη.

17. Έγκριση πραγματοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2015.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)