19/03/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 8 (συνεδρίαση 23/03/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 8

Ρέθυμνο 19.03.2015

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.03.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης.

3. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και τεχνικών παρεμβάσεων εντός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Π.Ε.Ρ), μέσω παραχώρησης μηχανημάτων ιδιοκτησίας Π.Ε.Ρ.”

5. Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 42 του Ε.Π. ΨΣ

6. Έγκριση της υπ' αρ. 421/14 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί αναδιατύπωσης του Οργανισμού Εσωτερική Υπηρεσίας.

7. Έγκριση της υπ' αρ. 55/15 απόφασης του Δ. Σ. του Ν. Π. Δ. Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού προαιρετικής εισφοράς στα μέλη του ΚΑΠΗ.

8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ για “Αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και προσαρμογή τους με τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης”.

9. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως εντός του ΟΤ Γ433Α της πολεοδομικής ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα.

10. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση “Αργουλίδα” οικισμού Αδελιανός Κάμπος Δ.Κ. Άδελε Δήμου Ρεθύμνης.

11. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης.

12. Μετατόπιση περιπτέρου έμπροσθεν των ΕΛΤΑ Ρεθύμνου.

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργων.

15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

16. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών έργων.

17. Παραχώρηση άδειας εγκατάστασης καμπινών για την βελτίωση της ευρυζωνικότητας σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

18. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για εγκατάσταση επίγειου υποσταθμού διανομής συνεπτυγμένου τύπου (compact).

19. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εργασιών.

20. Τροποποίηση της 735/12 απόφασης Δ. Σ. Σε ότι αφορά την ομάδα έργου για την πράξη Αγία Νάπα – Ρέθυμνο ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.

21. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας 2015.

22. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων.

23. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

24. Απευθείας ανάθεση προμήθειας.

25. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

27. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

28. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014.

29. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

30. Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

31. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου.

32. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Ρεθύμνης στα Τρία Μοναστήρια.

33. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

34. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων μέσα σε υπάρχον κατάστημα.

35. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

36. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)