18/09/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 25 (συνεδρίαση 23/09/2015, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 25

Ρέθυμνο 18.09.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.09.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αγορά ακινήτων στην Τ. Κ. Γερανίου για δημιουργία πρόσβασης προς το νέο Δημοτικό Σχολείο (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

2. Αποζημιώσεις δημοτών (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

3. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “ΜΠΕ και μελέτη διευθέτησης υδατορέματος ανατολικά του 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου στο Σφακάκι Δήμου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων του αναδόχου του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΛΙΔΙ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Χορήγηση παράτασης εργασιών έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Παροχή χρηματικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητές κ. κ. Σπανουδάκης και Αλεφαντινός).

15. Απευθείας ανάθεση των προμηθειών α) “Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2015” και β) «ΠΑΡΟΧΗ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015-2016» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Εκμίσθωση των δύο (2) κυλικείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γάλλου με απευθείας συμφωνία (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Έγκριση των υπ' αρ. 158/15 και 186/15 αποφάσεων του Ν.Π. ¨Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχα (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

20. Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

22. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

23. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Προβολής Δήμου Ρεθύμνης και Πρασίνου (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

24. Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης “ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης” (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)