08/03/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 11/03/2013, ώρα 13:00)

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 11.03.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΜΑΡΙ Α.Ε. ΟΤΑ του έργου της εναπόθεσης και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2013.

2. Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

3. Ορισμός νέων μελών στο Δ. Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου.

4. Ενημέρωση για διαβίβαση αιτήματος στην Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης, για έκδοση καταλογιστικής απόφασης αναφορικά με το διαπιστωθέν ταμειακό έλλειμμα του Δήμου Ρεθύμνης.

5. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού σε διάφορα τμήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

6. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

7. Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

8. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμων: α) στη θέση “ΜΑΣΚΑΛΙΑ” Οικισμού Μαγνησία β) στη θέση “ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ” Οικισμού Σταυρωμένου και γ) στη θέση “ΑΙΓΙΩΡΓΗΔΕΣ”Οικισμού Αγίας Τριάδας.

9. Επικαιροποίηση της 906/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή Καλλιθέας στον Κ.Φ. 21, Κ.Φ. 409Α και Κ.Χ. 21Α, ΚΧ 411Α (Νοτιοδυτικά των Εργατικών Κατοικιών).

10. Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην Π.Ε. Μασταμπά Καλλιθέα στα Κ.Χ.481 Α και Κ.Φ. 489Α

11. Αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο “ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ: ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ” στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2013.

12. Εκποίηση “κλαδοκάθαρων”.

13. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για α) “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης” έτους 2013 και β) “Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2013” και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης τους.

15. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ”Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας”.

16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2013.

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων

18. Απόδοση εσόδων φιλανθρωπικής εκδήλωσης για άπορους μαθητές στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.

20. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

21. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

22. Επανεξέταση αιτήματος τμηματικής καταβολής οφειλών.

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

24. Παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φωτεινού στον οικείο Εκπολιτιστικό Σύλλογο.

25. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης.

26. Έγκριση της 8/13 απόφασης του Δ.Σ. του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”.

27. Παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

29. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)