09/11/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 29 (συνεδρίαση 13/11/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 29

Ρέθυμνο 09.11.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 13.11.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

4. Έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης του υποέργου 1 της πράξης : «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Δ. Ρεθύμνης (Δυτικό παραλιακό μέτωπο)" MIS 376726 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση στάσεων της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Συζήτηση επί αιτήματος του κ. Μανουσογιάννη για τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7. Απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας σίτισης για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου έτους 2015 – 2016” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Χορήγηση παράτασης έργων και προμηθειών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Μυλοποτάμου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

14. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό Νεκροταφείο στην περιοχή Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)