07/07/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 20 (συνεδρίαση 10/07/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 20

Ρέθυμνο 06.07.2015ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 10.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου “Διευθέτηση τμήματος υδατορέματος ανατολικά του 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου στο Σφακάκι Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως (κατάργηση πρασιάς) εντός του ΚΑ 76 της πολεοδομικής ενότητας Μασταμπά – Καλλιθέας ( εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας φαραγγιού Μύλων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Μείωση ή μη τετραγωνικών μέτρων μίσθωσης αιγιαλού (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και ΠΚΤΜΝΕ έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Χορήγηση παράταση περαίωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 751/14 απόφασης Δ.Σ. και συμπλήρωση - συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνου (τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της Π.Ε.Ο. με την επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Έγκριση της υπ' αρ. 135/15 απόφασης του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

13. Παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)