06/10/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 26 (συνεδρίαση 09/10/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 26

Ρέθυμνο 05.10.2015ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 09.10.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» έτους 2016 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση ψηφιδωτού (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό Κοιμητήριο Ρουσσοσπιτίου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

16. Έγκριση συμμετοχής της Αντιδημάρχου Τουρισμού – Προβολής και Πρασίνου στο IMIC 2015 (1o Διεθνές Συνέδριο για τον Βιωματικό Τουρισμό) στη Σαντορίνη (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

17. Δημιουργία 5 νέων συνδέσεων στην WIND (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

01 Αυγούστου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)