04/06/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 16 (έκτακτη συνεδρίαση 05/06/2015, ώρα 13:00)

Αριθ. Πρόσκλησης : 16

Ρέθυμνο 04.06.15

 

 Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Σας παρακαλούμε να έρθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει αύριο 05.06.15, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω επείγον θέμα:

 

“Παράταση των εν ενεργεία συμβάσεων προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για ένα (1) μήνα”

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν την Κυριακή 08.05.2015 και η διαδικασία για την παράταση πρέπει να ολοκληρωθεί έως 05.06.2015.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)