18/10/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 23/10/2013, ώρα 13:00)

Αριθ.Πρόσκλησης 28                                                   Ρέθυμνο 18.10.2013
                                                              

Π Ρ Ο Σ


Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 23.10.2013 ημέρα   και ώρα 13:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση των έργων: α) “Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων πόλης Ρεθύμνου” και β) “Βελτίωση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης”.
 2. Παραλαβή και έγκριση της οριστικής μελέτης (Β'' φάσης της μελέτης): «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Οικισμού Λούτρας Δήμου Ρεθύμνου».
 3. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
 4. Αποδοχή αποφάσεων προέγκρισης δημοπράτησης των έργων α)”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” και β) “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.
 5. Ανάκληση της 651/13 απόφασης ΔΣ και λήψη νέας απόφασης για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την επέκταση του ερευνητικού προγράμματος “Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου”.
 6. Παραλαβή και έγκριση του πρώτου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ1) του προγράμματος Επέκτασης του ερευνητικού προγράμματος “Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου”.
 7. Καθορισμός κέντρου Τ.Κ. Χαμαλευρίου.
 8. 8. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμων α) στη θέση “ΡΟΥΣΣΑ” οικισμού Σφακάκι Παγκαλοχωρίου Δήμου Ρεθύμνης, β) εντός οικισμού Αγίας Τριάδας Τ.Κ. Μέσης Δήμου Ρεθύμνης και γ) στη θέση “ΑΛΩΝΙ-ΧΑΛΕΠΑ” της Τ.Κ. Ρουσσοσπιτίου.
 9. Αποζημίωση δημότη σε εφαρμογή της 39/12 διορθ. της 52/02 πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Περιβολίων.
 10. Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στην οδό Ερωτοκρίτου.
 11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”.
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α)“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝΕ-ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ” και β) “Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης στο Φωτεινού και σε οικισμούς της Δ.Ε. Λαππαίων”.
 13. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Αγροτεμάχιο) στη θέση “Γκαργκάνη” της Τ.Κ. Χαρκίων, Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.
 14. Μετατόπιση περιπτέρου.
 15. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 16. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 17. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2013.
 18. Έγκριση ταμειακής βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων λόγω απώλειας της ρύθμισης του Ν.4038/12 και των ευεργετημάτων αυτής.
 19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 20. Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων.
 21. Έγκριση της 65/13 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
 22. Γνωμοδότηση για τον αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013
 23. Έγκριση χορήγησης άδειας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 24. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 25. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ  

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)