23/08/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 28/08/2013, ώρα 14:00)

Αριθ.Πρόσκλησης 25                                                Ρέθυμνο 23.08.2013

                                                                                                     

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 28.08.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση σύμβασης υπεργολαβίας για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”.
 2. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 3. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ”.
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους των έργων α) “ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” και β) “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)”.
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ”.
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων.
 7. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 8. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
 9. Επανεξέταση αιτήματος τμηματικής καταβολής οφειλών προς το Δήμο.

10.  Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμες καταβολής.

11.  Χορήγηση άδειας για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

12.  Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

13.  Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο στα Τρία Μοναστήρια.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)