18/07/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 23/07/2013, ώρα 12:00)

 

 

 

Αριθ. Πρόσκλησης 20                                     Ρέθυμνο 18.07.2013

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 23.07.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ τριμήνου 2013.
 2. Παραλαβή και έγκριση των μελετών α) “Αποτύπωση θέσης μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών υπαίθρου του Δήμου Ρεθύμνης” β) “Αποτύπωση περιοχών στους οικισμούς Ελεύθερνα και Κυριάννα του Δήμου Ρεθύμνης” γ) “Αποτύπωση δημοτικών χώρων οικισμών του Δήμου Ρεθύμνης” και δ) “Τοπογραφικές αποτυπώσεις για το έργο <Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά>”.
 3. Έγκριση της Β΄ φάσης της προμελέτης με τίτλο “Διαμόρφωση – Αναβάθμιση δυτικής παραλιακής ζώνης Ρεθύμνου” και έγκριση του προϋπολογισμού αυτής.
 4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων.
 5. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
 6. Τρόπο ανάθεσης της μελέτης “Στατική Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων”.
 7. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΩΤΗ – ΠΕΤΡΕΣ)”.
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ”.
 11. Αποδοχή των επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών των έργων α) “ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ” και β) “ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ''
 12. Χορήγηση άδειας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 13. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
 14. Εξώδικη επίλυση διαφοράς.
 15. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 16. Διαγραφή κλήσεων, των προσαυξήσεων αυτών και αποδέσμευση ΑΦΜ.
 17. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
 18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 19. Αποζημίωση δημότη σε εφαρμογής της 8/85 πράξης αναλογισμού.
 20. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων.
 21. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης.
 22. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 23. Ορισμός εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Δήμου Ρεθύμνης.
 24. Παράταση χρόνου ταφής.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)