05/04/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 09/04/2013, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 13                                                       Ρέθυμνο 05.04.2013

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 09.04.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αιγιαλού.

2. Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, της ΚΕΔΗΡ και του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”.

3. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “RFSC: Reference Framework for European Sustainable Cities- Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις της Ευρώπης”

4. Κατάθεση προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου.

5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου της εναπόθεσης και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2013.

6. Ανάκληση της 171/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνηςκαι λήψη νέας.

7. Έγκριση της δεύτερης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”.

8. Επικαιροποίηση της 906/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή Καλλιθέας στον Κ.Φ. 21, Κ.Φ. 409Α και Κ.Χ. 21Α, ΚΧ 411Α (Νοτιοδυτικά των Εργατικών Κατοικιών).

9. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών και προμηθειών.

10. Αποδοχή επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων”.

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013.

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργων.

14. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης.

15. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

16. Παράταση ή μη συμβάσεων μίσθωσης.

17. Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ζουριδίου για δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου.

18. Διάθεση πιστώσεων της κατανομής της πέμπτης δόσης έτους 2013 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

20. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

21. Έγκριση της 52/13 απόφασης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ρεθύμνης περί απαλλαγής από καταβολή τροφείων.

22. Παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

23. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της “προμήθειας τροφίμων για τα Ν.Π.Δ.Ρ.” με ανοικτό διαγωνισμό.

24. Έγκριση διενέργειας, με απευθείας ανάθεση της “προμήθειας τροφίμων για τα Ν.Π.Δ.Ρ”

25. Μείωση ή μη βεβαιωμένων οφειλών.

26. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης.

27. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

28. Έγκριση Α.Π.Ε. έργων.

29. Έγκριση της 3ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση, διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της Π.Ε.Ο. με επαρχιακή οδό προς Αρκάδι.

30. Έγκριση της 3ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση, διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Κριάρη έως Δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνου)”

31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Ενετικού λιμένα και παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου (τμήμα από Δελφίνι έως Ενετικό λιμένα)”

32. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)