31/03/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 9 (συνεδρίαση 04/04/2014, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  9                                                         Ρέθυμνο  31.03.2014

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 04.04.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Πράξεις εφαρμογής Περιβολίων.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.
 3. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην υλοποίηση του έργου με τον τίτλο PEARL (Preparing for Extreme And Rare events in coastaL regions).
 4. Τροποποίηση ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Λαππαίων.
 5. Τροποποίηση ορίων οικισμού Σελλίου.
 6. Ανάκληση της υπ'' αριθμ. 131/14 απόφασης Δ.Σ. περί  καθορισμού επιμέρους χρήσεων εντός Κ. Χ. κτιρίων και χώρων δημόσιου ενδιαφέροντος του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων δόμησης στην περιοχή Σοχώρας.
 7. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ. Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό μέτωπο)».
 8. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση “ΚΑΝΕΒΟΣ” Γιαννουδίου.

            9. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και ορισμός μελών
               επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981

           10. Κυκλοφορία ζωήλατης άμαξας.

           11.  Επέκταση αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ στις Δ.Ε. Ν. Φωκά, Λαππαίων, Αρκαδίου και Ρεθύμνου για 
                 τη λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης.

           12. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
                κατασκευής νέας ξενοδοχειακής μονάδας  (κλασικού τύπου 5 * & 189 κλινών  ιδιοκτησίας
                MEKAS” L.V INVESTMENT Α.Ε.Ξ.Τ.Ε)”.

           13.  Χορήγηση παράτασης του έργου “Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας”.

           14.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2010)».

           15.  Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

           16.  Γνωμοδότηση για εγκατάσταση επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών και καθορισμός
                 ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων.

          17.  Έγκριση κανονισμών λειτουργίας για τις “Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της
                Φτώχειας Δήμου Ρεθύμνης”.

          18.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων σύμφωνα με
                τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.

          19.  Έγκριση της 51/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού αντιτίμου υπό μορφή
                διδάκτρων στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού για το έτος 2014.

          20.  Δημιουργία χώρου στάθμευσης στον Πλατανιά  Δήμου Ρεθύμνης.

          21.  Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων.

          22.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

          23.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

          24.  Έγκριση αποφάσεων του ΤΟΕΒ Επισκοπής περί έγκρισης απολογισμού 2012, προϋπολογισμού
               2013, αρδευτικού κανονισμού, ανάθεσης έργου και αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού του
               Συμβουλίου. 

          25. Έγκριση της υπ'' αριθμ. 90/14 απόφασης του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία
                Δήμου Ρεθύμνης” περί μείωσης τροφείων.

          26.  Επαναλειτουργία τομέων της τυπικής τεχνικής εκπαίδευσης (Υγείας & Πρόνοιας,
                Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής & Κομμωτικής).

          27. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων
               Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Ρεθύμνου (ΕΕΕΕΚ).

          28.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου.

          29.  Μετακινήσεις αιρετών.

          30.  Παράταση χρόνου ταφής.

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)