28/02/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 8 (συνεδρίαση 07/031/2014, ώρα 15:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  8                                        Ρέθυμνο  28.02.2014

                                                              

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 07.03.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ τριμήνου 2013.
 2. Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
 3. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αιγιαλού.
 4. Παραλαβή και έγκριση της οριστικής μελέτης “Στατική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Περιβολίων”.
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 6. Καθορισμός επιμέρους χρήσεων εντός Κ.Χ. κτιρίων και χώρων δημόσιου ενδιαφέροντος του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων δόμησης στην περιοχή Σοχώρας
 7. Έγκριση των Τοπογραφικών Εργασιών της μελέτης “Πολεοδομικές μελέτες οικισμών”.
 8. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Ρεθύμνης στην πρόταση “HUMAN TRAVEL”   στο πρόγραμμα HORIZON στον άξονα URBAN MOBILITY - «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
 9. Συμμετοχή ή η του Δήμου Ρεθύμνης στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας”.

10.  Μεταφορά μνημείου πεσόντων στην Τ. Κ. Κάτω Πόρου.

11.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου κατασκευής νέας    ξενοδοχειακής μονάδας  (κλασικού τύπου 5 * & 189 κλινών  ιδιοκτησίας  MEKAS” L.V INVESTMENT Α.Ε.Ξ.Τ.Ε)”.

12.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών  & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του  έργου : “AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ KΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ) ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ”.

13.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.

14.  Μετατόπιση περιπτέρου έμπροσθεν των ΕΛΤΑ Ρεθύμνου.

15.  Κατάργηση θέσης περιπτέρου.

16.  Εξέταση αιτήματος ανάκλησης της 382/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατόπισης περιπτέρου.

17.  Αδελφοποίηση Κοινοτήτων Γερανίου Ρεθύμνης και Κύπρου.

18.  Ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών του Δήμου Ρεθύμνης.

19.  Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

20.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

21.  Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

22.  Έγκριση της 51/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού αντιτίμου υπό μορφή διδάκτρων στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού για το έτος 2014.

23.  Παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικών χώρων.

24.  Μίσθωση ακινήτων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και σχολικών μονάδων.

25.  Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Ρουστίκων.

26.  Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Δ.Σ.  του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”.

27.  Έγκριση αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”.

28.  Χορήγηση άδειας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

29.  Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.

30.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

31.  Στήριξης ψηφίσματος συμμετοχής στην “22 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού”.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)