19/12/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 23/12/2013, ώρα 13:00)

Αριθ.Πρόσκλησης 34                                                Ρέθυμνο  19.12.2013

 
                                                              
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 23.12.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση οικονομικής διαχείρισης – οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2012 του Δήμου Ρεθύμνης.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
  2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
  3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
  4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
  5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
  6. ΜΜΕ  

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)