29/11/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 03/12/2013, ώρα 13:00)

Αριθ.Πρόσκλησης 32                                                 Ρέθυμνο  29.11.2013

 

 Π Ρ Ο Σ


Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 03.12.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου και μεθόδου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤO O.T. 193 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» στο χρηματοδοτικό μέσο Jessica"
 2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 3. Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης.
 5. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος για χρήση βρεφονηπιακού σταθμού”
 6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 7. Απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας Υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” έτους 2014.
 8. Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σχολικών Φυλάκων.
 9. Γνωμοδότηση για μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

10.  Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

11.  Ανασύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “ΦΑΛΚΟΝΑΣ”.

12.  Αλλαγή ονομασίας και ορισμός Επιτροπής διαχείρισης του Κέντρου Νέων.

13.  Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

14.  Επιστροφή χρημάτων έπειτα από κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

15.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

16.  Παράταση χρόνου ταφής.

17.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

18.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 1. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 1. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 1. ΜΜΕ  

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)