07/11/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 14/11/2013, ώρα 13:30)

Αριθ.Πρόσκλησης 30                                               Ρέθυμνο  07.11.2013 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
 Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 14.11.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:3στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2013.
 2. Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης”, “Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης” και ΚΕΔΗΡ, περί έγκρισης προϋπολογισμού  και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2014.
 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης.
 4. Αγορά: α) αγροτεμαχίου στη θέση “Λεπιδόλακκος” Ατσιποπούλου και β) οικοπέδου στην είσοδο οικισμού Ατσιποπούλου.
 5. Παραλαβή και έγκριση των μελετών: α) “Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: Ανάδειξη σπηλαίου Γερανίου”, β) “Αρχιτεκτονική προμελέτη κεντρικής οδού Αγ. Κωνσταντίνου”, γ) “Αρχιτεκτονική προμελέτη ανάπλασης πλατείας Καλονύκτη”, δ) “Αρχιτεκτονική προμελέτη ανάπλασης τμήματος οικισμού Μούντρος” και ε) “Γεωτεχνική μελέτη πασσαλότοιχου αντιστήριξης επί της οδού Μαρκέλλου έναντι ΟΤ 442Α”.
 6. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον οικισμό Μικρά Ανώγεια.
 7. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 8. Αποζημίωση δημότη σε εφαρμογή της 7ης διορθ. της 4/93 πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Αγίου Νικολάου – Κουμπέ.
 9. Έγκριση μελέτης κατασκευής, 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δήμου Αμαρίου από Βυζάρι έως Πετροχώρι”.

10.  Αλλαγή του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου στο έργο “Ανέγερση 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ρεθύμνης”.

11.  Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Μυλοποτάμου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

12.  Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης “Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής Οδού Ανωγείων”

13.  Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης των έργων: α) “Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνου” και β) “Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνου”

14.  Παράταση Σύμβασης με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

15.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων: α) «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Κριάρη έως Δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνης)», β) “Ανάπλαση τμήματος οικισμού Πρασσών του Δήμου Ρεθύμνης”, γ) “Ανάπλαση – Διαμόρφωση παροδίων χώρων περιμετρικά του Παλαιοντολογικού Μουσείου του Δήμου Ρεθύμνου”, δ) “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων” και ε) “Διαρρύθμιση κτιρίου για στέγαση Κτηνιατρείου”.

16.  Παράταση ισχύουσας σύμβασης καυσίμων.

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου “Αλλαγή πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Έρφων σε Πολιτιστικό Κέντρο  - Πολύκεντρο”.

18.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

19.  Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

20.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

21.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

22.  Τροποποίηση της υπ'' αριθμ. 411/13 απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

23.  Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης.

24.  Αντικατάσταση μέλους Δ. Σ. στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.

25.  Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ  

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)