17/05/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 20/05/2013, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 15                                             Ρέθυμνο 16.05.2013

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 20.05.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

09 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)