06/06/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 13 (συνεδρίαση 12/06/2014, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 13                                                         Ρέθυμνο  06.06.2014


                                                                            

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης


 Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 12.06.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση κανονισμού παραλίας.
 2. Μετάθεση έναρξης εργασιών του έργου “Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο Ανατολικό Παραλιακό Μέτωπο του Δήμου Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι και το Κουτσολίδι”.
 3. Ανάκληση της υπ'' αριθμ. 363/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Νομικό Πρόσωπο “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” και λήψη νέας απόφασης.
 4. Έγκριση της υπ'' αριθμ. 122/14 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί παράτασης της σύμβασης τροφίμων.
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ”.
 6. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ”.
 7. Απευθείας ανάθεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ”.
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων.
 9. Έγκριση Α. Π. Ε. και Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. έργων.
 10. Μετατόπιση περιπτέρου.
 11. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων.
 12. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 13. Παραχώρηση Δημοτικών Βοσκοτόπων για το έτος 2014.
 14. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.
 15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)