21/10/13, Αναβολή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                   Ρέθυμνο 21.10.2013
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 27172
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση:Δήμος Ρεθύμνης
Λ.Κουντουριώτη 84 Τ.Κ.74100
Πληροφορίες:ΓΑΡΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΗΛ.: 2831341222
FAX 2831341323

 

                                     ΠΡΟΣ:

                                                    Τα μέλη του
                                                    Δημοτικού Συμβουλίου
                                                    Ρεθύμνης

 

                                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                     1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
                                     2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
                                     3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
                                     4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
                                     5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
                                     6. ΜΜΕ

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή συνεδρίασης.
ΣΧΕΤ.: Η υπ'' αριθμ. 28/18.10.13 πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ..

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για την Τετάρτη 23.10.2013 και ώρα 13:00, αναβάλλεται για την Πέμπτη 24.10.2013 και ώρα 15:00, λόγω απουσίας του κ. Δημάρχου στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Γρηγοράκο για συζήτηση προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών του Προσώπων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)