31/10/08, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 05.11.2008, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 31.10.2008

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 05.11.2008 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1.       Λήψη απόφασης για συγχώνευση του Δημοτικού Θεάτρου και του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

2.       Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση ακινήτου επί της συμβολής των οδών Κουρμούλη - Κονδυλάκη - Ψυχουντάκη.

3.       Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της μελέτης «Επιχειρησιακό σχέδιο καταπολέμησης θορύβου του Δήμου Ρεθύμνου».

4.       Έγκριση Γ'' Φάσης του «Αντισεισμικού σχεδιασμού και οργάνωση Δήμου Ρεθύμνης».

5.      Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης των έργων α)«Αποκατάσταση ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος για χρήση κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών», β) Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου» και γ) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων - πλατειών (Ανάπλαση πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη)».

6.       Αποδοχή συμμετοχής των Δήμων Λαππαίων και Φοίνικα στην Ανακύκλωση.

7.       Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 155 - ΚΧ δυτικά του Ο.Τ.

8.       Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Σπίτι Πολιτισμού - Προμήθεια Κουρτινών».

9.       Λήψη απόφασης για έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης επί αιτήματος για παραχώρηση χώρου στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων για την πώληση εικόνων.

10.    Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας χοιροτροφείου στο ΔΔ Σελλίου.

11.    Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ιδρύσεως ποιμνιοστασίου στο Δ.Δ. Σελλίου.

12.    Τροποποίηση της υπ'' αριθ. 2013/2008 άδειας ιδρύσεως ποιμνιοστασίου στο Δ.Δ. Καρέ.

13.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντηρήσεις Διδακτηρίων».

14.    Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και πράξης αναλογισμού».

15.    Ορισμός θέσης και έκτασης Δημοτικών βοσκοτόπων για το έτος 2009.

16.    Λήψη απόφασης για τις εργασίες «Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων».

17.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

18.    Ανάθεση εργασίας για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

19.    Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασιών Καρναβαλιού.

20.    Λήψη απόφασης για ανάθεση της τουριστικής προβολής της πόλης του Ρεθύμνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

21.    Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 548/08 απόφασης ΔΣ περί έγκρισης δαπανών Αναγεννησιακού Φεστιβάλ.

22.    Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

23.    Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του πνευματικού ιδρύματος «Κρητική Εστία».

24.    Λήψη απόφασης για παραχώρηση ενός ποδηλάτου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για εξυπηρέτηση αναγκών του.

25.    Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

26.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων και προμηθειών.

27.    Λήψη απόφασης σε συνέχεια των 740 και 741/08 αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας περί λειτουργίας κεραιών  εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

28.    Τροποποίηση της 53Α/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στην Σχολική Επιτροπή του 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου Ρεθύμνου.

29.    Τροποποίηση της 50Α/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στην Σχολική Επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

30.    Έγκριση της υπ'' αριθ. 148/08 απόφασης του ΔΣ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου.

31.    Έγκριση της υπ'' αριθ. 143/08 απόφασης του ΔΣ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών περί απαλλαγής νηπίου από καταβολή τροφείων.

32.    Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων.

33.    Έγκριση δαπανών εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)