12/12/08, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 18.12.2008, ώρα 18:00)

Ρέθυμνο 12.12.2008

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 12.12.2008 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.


2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.


3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2009.


4. Γνωμοδότηση σχετικά με την Περιβαλλοντική έκθεση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. σε θέση πλησίον υψώματος Προφήτη Ηλία στο Ρέθυμνο με κωδικό θέσης «1401635 Ρέθυμνο Χ4».

 

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας, που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας της.

 

6. Έγκριση απολογισμών έτους 2007 των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΚΑΠΗ και του Ενιαίου Νομικού Προσώπου.

 

7. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για δημιουργία χώρων φορτοεκφόρτωσης πλησίον της Π.Ε.Ο.

 

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου για δημιουργία πίστας εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

 

9. Λήψη απόφασης για μίσθωση οικοπεδικών χώρων για την δημιουργία υπαίθριων πάρκινγκ.

 

10. Λήψη απόφασης για την «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ενός τμήματος των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

 

11. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για Πρωτοβάθμιο στατικό έλεγχο σχολικών κτιρίων.

 

12. Λήψη απόφασης για παράταση των έργων α) «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος CRM (Citizen RelationshipManagement) και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού» και β) «Δημοτικός Φωτισμός τμήματος Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου (τομέας Β)».

 

13. Έγκριση του απολογισμού του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ 2008.

 

14. Σύσταση επιτροπής Αναγεννησιακού Φεστιβάλ 2009.

 

15. Ανάθεση εργασίας για την διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Ομαδική έκθεση εικαστικών Liquid» καιψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

16. Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για διενέργεια δημοπρασιών.

 

17. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

 

18. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

19. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων και προμηθειών.

 

21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου για την διοργάνωση φιλανθρωπικής εκδήλωσης την παραμονή των Χριστουγέννων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)