01/10/2008, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 1.10.2008, ώρα 20:00)

Ρέθυμνο 26.09.2008

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 01.10.2008 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


1. Χρήσεις γης στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.
2. Έγκριση της Β2 φάσης της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
3. Συζήτηση για την λειτουργία του Υποθηκοφυλακίου Ρεθύμνης.
4. Συζήτηση επί της νέας μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
5. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και χρηματοδότησης του.
6. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της υπ'' αριθμ. 200/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού όρων δόμησης στον Κ.Φ. 405 (ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) στην Π.Ε. Περιβολίων.
7. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση του οικολογικού σωματείου «Φιλοζωϊκός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ρεθύμνου».
8. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2008.
9. Λήψη απόφασης για την απ'' ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης στη Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου.
10. Λήψη απόφασης για ανάθεση της εργασίας «Παραμετροποίηση των μηχανογραφικών εφαρμογών για την εύρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας».
11. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.
12. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.
13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων και προμηθειών.
14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
15. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ονοματοθεσίας.
16. Ορισμός Επιτροπής για την διερεύνηση του θέματος της λαϊκής της Πέμπτης.
17. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων.
18. Έγκριση δαπανών εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.
19. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 615/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης του Δημοτικού Κήπου στο Σύλλογο Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων των ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία «ΑΓΑΠΗ», για ψυχαγωγική εκδήλωση.

 


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)