27/04/11, ΔΤ Κ.Ε.ΔΗ.Ρ για το Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αρκαδίου 50
74 100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831040157
Fax: 2831040158
e-mail: info@kedir.gr

Ρέθυμνο 4/5/2011

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

Από την Τρίτη 3/5/2011 ξεκίνησε η διάθεση της Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης για τους ωφελούμενους του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» - Βοήθεια στο Σπίτι, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (η αίτηση και το πληροφοριακό υλικό υπάρχει στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ www.eetaa.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ωφελούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, με τα στοιχεία τους και με τα στοιχεία των αντίστοιχων εξυπηρετούμενων, και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (e-mail, cd, δισκέτα κλπ) μέχρι τις 20/5/2011 και ώρα 14:30.

Η υπογεγραμμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 457/21-3-2011 (άρθρο 3.3.) και μέχρι τις 20/5/2011 και ώρα 14:30.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στην ΕΕΤΑΑ στο τηλ. 210-5214600,

για τον Δήμο Ρεθύμνης στο τηλ. 2831025761, 2831055243, 2831027800

για τους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης στο τηλ. 2831055243,κυρία Χρυσού Ελένη

για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου στο τηλ. 2831341055, 2831041014, 2831341011,

για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά στο τηλ. 2831341921, 2831341900,

για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων στο τηλ. 2831061060, 2831341600,

στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. στα τηλ. 2831040151, 2831040159

 

Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

 

Γιώργος Γύπαρης

 

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)